Läs juryns motivering under diplomet...

Juryns motivering:
En pålitlig, grundlig och envist noggran lärobok som utgör ett välgörande och
inspirerande stöd för nya ivriga yrkesutövare av kokkonsten.